• Investigarea temperamentului cu impact asupra stilului de învățare al copiilor

 • Detectarea potențialelor probleme de dezvoltare ale copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani

 • Inventar psihopatologic destinat adulților

 • Evaluarea deprinderilor adaptative

 • Evaluarea aptitudinilor cognitive nonverbale

 • Evaluarea memoriei de lucru

 • Evaluarea creativității

 • Chestionarul nonverbal de personalitate

 • Screening multi-dimensional al nivelului de anxietate

 • Testul apercepției tematice - Instrument de evaluare proiectivă

 • Evaluarea și/sau monitorizarea nivelului de dezvoltare motorie, cognitivă și psihosocială a preșcolarului

 • Evaluarea intereselor vocaționale

 • Evaluarea strategiilor de învățare

 • Evaluarea inteligenței

 • Sistem de evaluare clinică

 • TEDE6 - Test dévaluation dynamique de l'éducabilité
  Măsurarea educabilității persoanei prin evaluarea potențialului sau de învățare.

 • Millon Adolescent Clinical Inventory
  Evaluarea multiaxială a caracteristicilor de personalitate și a sindroamelor clinice la adolescent.

 • Millon Pre-Adolescent Clinical Inventory
  Instrument consacrat care permite identificarea corectă a problemelor psihologice ale copiilor

 • Evaluare neuropsihologică utilizabilă atât în context psihoeducațional, cât și în context clinic; 6 domenii funcționale evaluate prin 32 de subteste.